Services


Medicijnkluisjes
U kunt 24 uur per dag uw gereedstaande (herhaal)geneesmiddel(en) bij uw apotheek ophalen. Voor meer informatie klikt u hier.

Inloopspreekuur met uw apotheker
U kunt altijd een medicijngesprek aanvragen met uw apotheker. U kunt dan terecht met al uw uiteenlopende vragen over uw medicatie en/of hulpmiddelen. Heeft u bijvoorbeeld vragen over de werking of hoe de medicatie te gebruiken? Het gesprek vindt altijd plaats in een speciale spreekkamer, die u alle privacy biedt die u wenst.

Elke donderdag is er een inloopspreekuur van 9 tot 10 uur.
Op andere momenten in de week is het prettig als u een afspraak maakt met de apotheker. Dit kan telefonisch of via de assistente aan de balie.

Medicijnconsult en medicatiecheck
Indien gewenst kunt u ook een afspraak maken met uw apotheker voor een medicijnconsult in de apotheek. Tijdens dit consult worden alle geneesmiddelen die u gebruikt met u doorgenomen en kunt u uw vragen over het gebruik van deze geneesmiddelen stellen. Het is handig als u hierbij alle geneesmiddelen, dus ook de geneesmiddelen die u zelf bij de apotheek of drogist koopt (bijv. pijnstillers, vitamines of kruidenproducten), meeneemt, zodat wij kunnen controleren of deze in combinatie met uw andere geneesmiddelen gebruikt kunnen worden. Elke apotheek heeft een speciale spreekkamer en de apotheker heeft, overigens net als diens assistentes, een beroepsgeheim. Met uw toestemming kan uw apotheker ook een medicatiecheck met uw huisarts doen, waarbij gekeken wordt of u nog (steeds) de meest optimale behandeling krijgt. Dit is bedoeld voor patiënten die veel verschillende geneesmiddelen gebruiken. Uw apotheek zal in de meeste gevallen voor deze check een bedrag in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar, die overigens een groot voorstander is van deze initiatieven.

Bezorgservice 
Laat uw gezondheid (tijdelijk) te wensen over? Hebt u daarbij speciale geneesmiddelen nodig? En kunt u niet zonder specifieke hulp- en verbandmiddelen? Service Apotheek staat ook in moeilijke periodes graag voor u klaar! Met de Service Apotheek Thuiszorg garanderen wij dat u uw genees- en/of hulpmiddelen op maat en tijdig krijgt geleverd en bieden wij u bovendien een optimale begeleiding. Uw gezondheid is onze drijfveer. Waar nodig zoeken wij in samenspraak met andere zorgverleners naar goede oplossingen voor specifieke problemen.

Bezorgtijden: op werkdagen vanaf 13.30 uur. 

Wilt u gebruikmaken van thuisbezorging van uw genees- en/of hulpmiddelen? Neem dan contact met ons op via 0318 63 12 11 of assistenten@acaciazorg.nl.

Wat kunnen we nog meer voor u doen?
Uw apotheek kan veel voor u betekenen. Hieronder volgt een opsomming van services die de apotheek u kan bieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw apotheek. Wij staan u graag te woord voor uitleg en er zijn tevens folders beschikbaar die u thuis in alle rust kan doorlezen.

Services van de apotheek:

 • Professionele advisering van (recept)genees- en hulpmiddelen. 
 • Professionele advisering van middelen die in de vrije verkoop te krijgen zijn, inclusief medicatiebewaking. 
 • Continue begeleiding van chronisch zieken, zoals astma/COPD en diabetes. 
 • Controle bloedglucosemeters. 
 • Medicijnconsult met uw apotheker. 
 • Reizigersadvisering (in de Edesche Apotheek voor alle edese cliënten).
 • Adviesgesprek over incontinentiemateriaal. 
 • Herhaalreceptservice.   
 • Baxterzakjes (geneesmiddelendoseersysteem); geneesmiddelen verpakt in toedienzakjes, voor 1 week, met name geschikt voor mensen die 5 of meer verschillende geneesmiddelen gebruiken. Dit is vooral bedoeld voor patiënten die moeite hebben om de verschillende middelen op het juiste tijdstip in te nemen. 
 • Aanvragen van een actueel geneesmiddelenoverzicht ten behoeve van opname in een ziekenhuis of bij bezoek aan de polikliniek. 
 • Aanvragen van een  geneesmiddelenpaspoort als u bijvoorbeeld van plan bent op reis te gaan. 
 • Informatieavonden voor cliënten, let op de aankondiging in uw apotheek.